Pripravované vzdelávacie kurzy

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

25.11.2019 - 29.11.2019 MsÚ Vrbové