Pripravované vzdelávacie kurzy

  • Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska k získaniu odbornej spôsobilosti  
    5.2.2018 - 9.2.2018 v Žiline