Pripravované vzdelávacie kurzy

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
k získaniu odbornej spôsobilosti Zvolen od 16.5.2016