Naši lektori

Ing. Mária Ďuricová

Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Stavebná fakulta, Doplnkové pedagogické štúdium SVŠT Bratislava. V roku 2009 založila vzdelávaciu agentúru. Od roku 1999 pôsobí ako lektorka vzdelávania dospelých. V akreditovaných vzdelávacích projektoch zameraných na Pohrebníctvo pôsobí ako lektorka od roku 2006. Vzdelávanie v oblasti Pohrebníctvo prináša každým projektom nové skúsenosti, riešenie kurióznych situácii z praxe, spoznávanie nových zaujímavých ľudí.

JUDr. Ľubica Blažejová

Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, rigorózne skúšky, odborné skúšky do komory komerčných právnikov. Má skúsenosti ako samostatná právnička, riaditeľka, vedúca právneho oddelenia v rôznych podnikoch a inštitúciách. Od roku 2002 je komerčný právnik po zániku Komory komerčných právnikov je od roku 2004 členom Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka vzdelávania dospelých v akreditovanom vzdelávacom projekte Pohrebníctvo.