O nás

Vzdelávacia agentúra Ing. Mária Ďuricová ponúka akreditované vzdelávacie programy Pohrebníctvo v zmysle zákona č. 131/2010 o Pohrebníctve. Vzdelávacia agentúra bola založená v roku 2009 na základe predchádzajúcich skúseností majiteľky vo vzdelávaní dospelých. Lektori odovzdávajú potrebné znalosti a zručnosti v oblasti prevádzkovania pohrebiska, prevádzkovania pohrebnej služby, prevádzkovania krematória na základe svojich profesionálnych poznatkov a praktických skúseností.

Počas šiestich rokov sa vzdelávacia agentúra vyprofilovala v oblasti vzdelávania Pohrebníctva a akreditovanú vzdelávaciu aktivitu absolvovalo 185 účastníkov odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 131/2010 o Pohrebníctve. Odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska absolvovalo 136 uchádzačov, na prevádzkovanie pohrebnej služby 39 uchádzačov, na prevádzkovanie krematória 10 uchádzačov.

Naši absolventi úspešne vykonali skúšky odbornej spôsobilosti na RÚVZ SR a stali sa zodpovednými osobami v oblasti prevádzkovania pohrebiska, prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania krematória.

Ak potrebujete odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prihláste sa k nám.